RSS

Arsip Kategori: 01. Al-Kalam

Kajian tentang unsur utama pembentuk bahasa Arab yaitu Isim, Fi’il dan Harf.

Al-Kalaam

Al-Kalaam secara bahasa artinya perkataan, percakapan, pembicaraan atau bahasa.

Al-Kalaam menurut ahli bahasa arab adalah: “Sesuatu yang terkumpul padanya dua hal: lafazh dan memberi pengertian.”

Maksud dari lafazh pada definisi di atas adalah suara yang terdiri dari beberapa suku kata, sedangkan maksud memberi pengertian adalah sesuatu yang menunjuk kepada suatu makna yang membuat seseorang tidak perlu bertanya lagi maksudnya. Read the rest of this entry »

Iklan
 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 1, 1 Agustus 2010 in 01. Al-Kalam